BỘ MÁY TỔ CHỨC BỘ MÁY TỔ CHỨC

Bộ máy tổ chức hành chính
Ngày đăng 10/03/2021 | 16:42  | Lượt xem: 1205

 LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY XÃ ĐỒNG THÁP

STT

HỌ VÀ TÊN

     CHỨC DANH 

    SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thị Kim Cúc

 Bí thư đảng ủy

0915911575

2

Lê Thị Lan Phương

     Phó bí thư đảng ủy

0328624851

 

  LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

STT

 HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

  SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Lê Thị Lan Phương

    Chủ tịch HĐND

0328624851

   Nguyễn Văn Ngư

      Phó chủ tịch HĐND

091552882

 

LÃNH ĐẠO UBND XÃ

STT

HỌ VÀ TÊN

         CHỨC DANH

        SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Bùi Lê Huy

Chủ tịch UBND

0982262384

Nguyễn Văn Thía

Phó chủ tịch UBND

0985962091

3 Ngô Xuân Hồng Phó chủ tịch UBND 0974133247


LÃNH ĐẠO  UBMTTQ XÃ

STT

         HỌ VÀ TÊN

         CHỨC DANH

   SỐ ĐIỆN THOẠI

1

      Lê Thị Hoài Nhi

      Chủ tịch UBMTTQ

      0978848256

2

       Đỗ Xuân Hùng

     Phó chủ tịch UBMTTQ

      0985962091

 

CÁC ĐOÀN THỂ

STT

        HỌ VÀ TÊN

          CHỨC DANH

     SỐ ĐIỆN THOẠI

1

      Bùi  Đức Đạm

      Chủ tịch Hội CCB

        0915911575

2

         Lê Thị Út 

     Chủ tịch Hội LHPN

        0963130369

3

    Nguyễn Ngọc Cường

     Chủ tịch Hội Nông dân

        0373732300

4

       Nguyễn Chí Thành

    Phó Bí thư đoàn thanh niên

        0978491012